Cúng 49 ngày

Sự ra đời của tục cúng 49 ngày?

su_ra_doi_cua_tuc_cung_49_ngay

Theo quan niệm cổ xưa, nam cũng như nữ mỗi người đều có 7 lỗ (đầu vào) còn gọi là thất khiếu. Thất là bảy, khiếu là lỗ. Đó là 2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và mồm. Bảy lỗ này để hấp thụ vật chất và tinh thần giúp ta trưởng thành,(…)

Ý nghĩa của việc cúng 49 ngày cho người đã khuất

y_nghia_cua_viec_cung_49_ngay_cho_nguoi_da_khuat

Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng thời gian 49 ngày, đó là điều rất quý kính. Đây cũng là noi theo trong kinh dạy mà Phật tử làm theo. Như thế, thì rất đúng không có gì là sai trái cả. Tuy nhiên, điều quan trọng là(…)