Cúng Cô hồn

Bài khấn cúng tết cô hồn

bai_khan_cung_tet_co_hon

Cúng Cô hồn, không phải là một sự mê tín như bao nhiêu người lầm tưởng. Ở thế kỷ 21, các nhà ngoại cảm trên thế giới và Việt Nam đã chứng minh sự tồn tại của thế giới âm linh. Trong xã hội dương phần có người dữ người hiền, trong xã hội âm(…)

Lễ vật và bài văn khấn cúng cô hồn rằm tháng bảy

le_vat_va_bai_van_khan_cung_co_hon_ram_thang_bay

Trong xã hội Dương phần thì có người Dữ người Hiền, trong xã hội Âm phần cũng có “Dông” hiền “Dông” dữ. Do đó nhân vào tháng Cô hồn là tháng rằm tháng 7 âm lịch là tháng của thế giới vô hình. Theo tạp tục truyền thống dân gian cứ hàng năm vào rằm(…)

Lễ vật và bài văn khấn cúng cô hồn hàng tháng

le_vat_va_bai_van_khan_cung_co_hon_hang_thang

Cúng Cô hồn, không phải là một sự mê tín như bao nhiêu người đã lầm tưởng. Bởi vì, ở thế kỷ 21 này các nhà Ngoại Cảm trên thế giới và Việt Nam đã minh chứng được có thế giới của người chết. Có linh hồn tồn tại ở cõi âm mà sự rung(…)