Sự ra đời của tục cúng 49 ngày?

Theo quan niệm cổ xưa, nam cũng như nữ mỗi người đều có 7 lỗ (đầu vào) còn gọi là thất khiếu. Thất là bảy, khiếu là lỗ. Đó là 2 mắt, 2 lỗ tai, 2 lỗ mũi và mồm. Bảy lỗ này để hấp thụ vật chất và tinh thần giúp ta trưởng thành, duy trì sự sống. Khiếu còn có nghĩa là vía. Muốn giải một vía phải cúng đủ một tuần là 7 ngày. Muốn giải 7 vía phải cúng đủ 7 tuần, còn gọi là chung thất.

Cúng lễ là cầu xin cho người chết được mát mẻ khi phải luân chuyển qua 10 cửa ngục của Diêm Vương (Thập đại diêm vương), cúng 7 tuần (49 ngày) tương đương với 7 cửa ngục. Cúng 100 ngày để qua cửa thứ 8. Giỗ đầu (tiểu tường) là qua cửa thứ 9. Làm giỗ hết (đại tường) là qua cửa thứ 10. Theo Phật học, cửa này gọi là cửa chuyển luân để người chết được đầu thai vào kiếp khác. Cũng theo Phật học, người tuy đã chết nhưng ý thức vẫn còn trong thể xác 3 ngày. Sau đó linh hồn mới bay lang thang trong khoảng không gian bao la cho đủ 49 ngày. Vì vậy trong các ngày đó con cháu phải cúng cơm ngày 2 bữa, linh hồn người chết mới có cái ăn. Vừa hết 49 ngày cúng cơm thì gia đình làm một cái lễ cúng lớn hơn để mời họ hàng thân tộc đến dự. Lễ cúng này thường mời sư sãi đến tụng kinh niệm Phật cầu cho linh hồn người chết được siêu thoát. Sau lễ cúng chung thất hàng ngày con cháu hoặc người thân không phải cúng cơm nữa.

su_ra_doi_cua_tuc_cung_49_ngay

Theo Nho học, mọi sự sống trên trái đất đều chịu sự chi phối của 7 vị tinh quân: Mặt trời, mặt trăng, sao Thủy, sao hỏa, sao Mộc, sao Kim và sao Thổ. Mỗi vị tinh quân cai quản một cung. Mỗi cung chia làm 7 bộ. Tổng cộng có 49 phân bộ. Mỗi con người khi sống không biết chịu sự chi phối của phân bộ nào. Vì vậy khi chết, muốn linh hồn người thân được siêu thoát, ta phải cúng đủ 49 ngày tương ứng với 49 phân bộ.

Còn theo Kinh dịch, nền tảng của dạo Lão, số 49 là số đại diện bao gồm tổng của 3 số lưỡng nghi (âm, dương), tứ tượng và bát quái.

– Lưỡng nghi gồm dương (số 1) âm (số 2) cộng 2 số âm dương (2+1) với nhau =3

– Tứ tượng gồm Thái dương mang số 1, Thiếu dương mang số 2, Thiếu âm mang số 3, Thái âm mang số 4. Bốn số này đem cộng với nhau (1+2=3+4) = 10.

– Còn bát quái gồm 8 quẻ ( Càn-Cấn-Li-Chấn-Tốn-Khảm-Đoài-Khôn). Từng quẻ này tương ứng với các số 1-2-3-4-5-6-7-8. Cộng 8 số này với nhau, có tổng số là 36. Ta đem cộng 3 số (lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái) với nhau (3=10=36) ta được con số 49.

Vậy là cả 3 thuyết Phật, Nho, Lão đều quy về con số 49.

Các học thuyết này đều mang tính huyền bí chưa lý giải được theo phép biện chứng duy vật. Song cho đến nay phong tục cúng 49 ngày vẫn được người phương Đông tôn trọng vì việc cúng lễ cho người chết luôn được coi là việc hiếu nghĩa, là biểu hiện tình cảm của người thân trong gia đình nhằm cầu mong cho linh hồn người đã mất được siêu thoát, dễ dàng trong quá trình chuyển kiếp. Nó thể hiện đạo lý làm người chứ không hàm nghĩa mê tín dị đoan.

Theo vietnamgiapha.com

Thanks! You've already liked this

Gửi phản hồi

*