5 việc Phật tử tại gia không được làm

5_viec_phat_tu_tai_gia_khong_duoc_lam

Người Phật tử không thể chỉ thọ Tam Quy mà không trì Ngũ Giới. Sở dĩ đức Phật đặt ra 5 giới, vì Ngài mong muốn cho người Phật tử tại gia hưởng được quả báo tốt đẹp. Phật tử thuyết trình năm giới tại khóa tu tại chùa Đình Quán (Hà Nội) Đức Phật(…)